Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

25.07.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” 23.01.2017 tarihli ve E.226 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiştir.

Bu Kılavuz, 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında eğitim kuruluşu olma ve sorumlu müdür ile uzmanların eğitim süreçleriyle ilgili bilgileri içermektedir.

Bu Kılavuz; 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci ve 40 ıncı maddelerine ve 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik ile 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TIBBİ CİHAZLARIN TEST KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA EĞİTİM KURULUŞLARI İLE PROTOKOL İMZALANDI

TİTCK,
İstanbul Üniversitesi-Medibim iş ortaklığı,
Medipol Üniversitesi-Uğur Optik iş ortaklığı  ile
Cavaura Arge, Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında

16.Haziran.2017 tarihinde “Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu alanda çalışacak personele eğitim verilebilmesi için protokol imzalandı.

Protokole göre, “Eğitim Merkezi” olarak yetkilendirilen bu kuruluşlar Sertifikalı Eğitim Programları açacak.

Ak Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç’un da katıldığı törende konuşan TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, protokolün önemine vurgu yaptı. Bu alandaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol imzalanan kuruluşlara ilave olarak, önümüzdeki günlerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Standartları Enstitüsü ile de bu alanda işbirliğine gidilmesi bekleniyor.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında bu alanda çalışacak kişilerin alacakları eğitimlere ilişkin;

· Eğitim ücretleri ve

· Eğitim başvuru evrakları ile ilgili duyuru metni aşağıda belirtilen linkte almaktadır.

Eğitim merkezlerinin ve eğitim alacak kişilerin bu hususlar doğrultusunda eğitim süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru